האולם הסגלגל בחמת גדר במלוא תפארתו (קירותיו נשתמרו לגובה 4ו מ ‭.( 1‬ מבט לדרום־מערב