תכנית המתאר של חמת גדר בתקופה הרומית־ביזאנטית ‭.1‬ המרחצאות הרומיים. ‭.2‬ התיאטרון. ‭.3‬ רחובות עמודים. ‭.4‬ מבני הפולחן (כנסיה‭.5 .(‬ קבר רומי. ‭.6‬ אזור מגורים. ‭.7‬ בית הכנסת. ‭.8‬ מושבי אבן. ‭.9‬ בריכת מים