למעלה: אולם האומנות בחמת־גדר. האולם מקורה בקמרון צולב ומעבר עמודים מפואר, המעיד על עושרם של התושבים .בתקופה הרומית־ביזאנטית