החפירות בבית־הכנסת בחמת גדר ‭.(1932)‬ מימין, סוקניק, משמאל, אביגד