שבר משקוף מדבורה, ובו תבליט נשר פרוש כנפיים וזר במקורו. מעל לכנף כתובת; "עבד תרעה"