משקוף הפתח המרכזי בבית־הננסת בעסליה מעוטר בארון קודש ומנורות