כתובת שנמצאה בקצרין י "רבי אבון משכבו בכבוד" (ינוח על משכבו בכבוד)