אולם בית־הכנסת בעת חשיפתו. מימין נראות המדרגות המוליכות לארון הקודש