משקוף הפתח המרכזי בבית הכנסת בכנף כפי שצולם ב־2ג9 ו.מעל לעטור הכתובת. ? דביר לטב יוסה בר חלפו בר חניו‭."‬ לאחר 1967 נמצאה הכתובת שבורה בכפר הסורי