כותרת עמוד בעלת עיטורים יוצאי דופן מבית־הכנסת בעין נשוט