אורתוסטט בזלת שמקורו כנראה בעין נשוט. נמצא בשימוש משני בכפר הסמוך (ר' לעיל)