למעלה ־ משקוף מדבורה: "זה בית מדרשו של אליעזר הקפר"