קלעת נמרוד (סובייבה)

עבי מעוז האתר הבולט ביותר בגולן מהתקופה האיובית ממלוכית הוא מבצר סובייבה ( קלעת נמרוד . ( על פי הכתובות שנמצאו בו הוא נבנה בין השנים 1266 — 1220 בידי ע'תמן א סעיד וביברס להגנת הדרך מצור לדמשק , והגנת הגבול מול ממלכת הצלבנים . חומות המבצר מותאמות לטופוגרפיה ומקיפות שלוחה צרה בציר מזרח מערב ( באורך 450 . ( 'מ בשני הקצוות נחצבו חפירים המפרידים את המבצר מן השלוחה שעליה נבנה . הביצורים כוללים טבעת חיצונית ובה מגדלים רבועים וחצי עגולים — בעיקר כלפי דרום , וכן שני מבצרים פנימיים בקצה המערבי ובקצה המזרחי משולבים בטבעת החיצונה . בבנייה ניכרים שלושה שלבים עיקריים , לצד תוספות ותיקונים מאוחרים . בחומה החיצונית השתמרו מספר מגדלים על תקרותיהם וכן שני שערים , אולמים מקורים ובורות מים . במגדל הצפוני מערבי השתמר אולם ענק על תקרתו המקומרת . הכניסה לאולם היא ממזרח ובתוכו מצוי חדר מדרגות המוביל לקומה עליונה שלא שרדה . במגדל הפינתי הדרומי מערבי שני שלבי בנייה הפנימי כולל מגדל שבתוכו קומה של אולם עם קמרונות צולבים , מתחתיה קומת מסד אטומה ומעליה קומה שלא שרדה , אליה מוביל גרם מדרגות . בשלב השני הורחב המג...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל