מטבע מגמלא ועליו כתובת לגאלת (לגאולת‭,(‬ ומצד שני: ירושלים הקמ־ושה)