בית בר משוכלל שנתגלה בשטח ‭.R‬ משמאל; הים והממל. במרכז, עמוד שנשא את קמרונות הגג. מימין, המעצרה ובתולות האבן. לידן בקירות מימין מגרעות להחזקת קורות הסחיטה (במקום היו כנראה שתי מסחטות)