הפינה הררומית־מזרחית של בית־הכנסת עם עמודי פינה "דמויי לב"