בית־הכנסת כפי שנתגלה בעת. חשיפתו — עם אבני קלע. המגינים התבצרו בבית־הכנסת, שהיה אולי המבנה הגדול והמוגן ביותר בעיר