ראשי חץ רומאיים שנמצאו בגמלא. מימין 1 ראשי חץ של מכונות ירי