דרוזים במג'דל שמס עובדים בשיטות חקלאיות מסורתיות. בשנים האחרונות חל שדוד מערכות בנושא זה (צילום מ־‭(1968‬