ענף הצאן (והבקר‭,(‬ שהצטמצם בארץ בשנים האחרונות, מחדש ימיו כקדם בגול ן