בני יהודה בדרום הגולן. נקראת ע"ש ישוב יהודי שנוסד בגולן בשלהי המאה הקודמת