למעלה: תכנית ההתיישבות בגולן מוצגת לרה"מ גולדה מאיר בביקורה בגול ן ‭(1969)‬