אל על — כפר מוסלמי אופייני בגולן. בנוי בחלקו באבני בזלת עם שרידים קדומים בשימוש משני