תפרוסת האוכלוסיה בגולן והבעלות על הקרקע ערב מלחמת ששת הימים. אוכלוסיית הגולן מנתה כ־100 אלף נפש, מהם כ־‭80°/0‬ מוסלמים, המיעוטים התרכזו בעיקר במרכז ובצפון הגולן.