הגולן מהתקופה הביזאנטית ועד לזמן החדש

תולדות הגולן מן התקופה הביזאנטית ועד לזמן החדש לוטים בערפל . ככלל , ניתן לקבוע , שהיתה זו תקופת שפל בתולדות הגולן שהיה מיושב בדלילות ( להוציא בתקופה הממלוכית . ( מרבית הנוסעים ועולי הרגל שעברו בארץ ישראל , פסחו על הגולן , בשל ריחוקו והסכנות הרבות שהיו כרוכות בסיור בחבל ארץ זה . ma היה נתון לשליטת הבדווים ופורעי חוק למיניהם , וידי השלטון המרכזי קצרו ''נ יהושיע . זאת ועוד , באזור לא היו אתרים מקודשים לנצרות או אתרים מקראיים Kim unnn c לא היווה , על כן , מקור משיכה לעולי הרגל , והידיעות אודותיו לוקות בחסר . אפילו סוקרי קרן המחקר הבריטית , שחקרו את ארץ ישראל לאזוריה ביסודיות , פסחו על הגולן . את עיקר ידיעותינו על חבל ארץ זה אנו שואבים מג . שומכר , שחקר את הגולן בשלהי המאה ה , 19 בעוד שהידיעות על התקופות שלפני כן , קטועות ומעורפלות . התקופה הערבית הקדומה בתקופה זו חלה ירידה בולטת במספר הישובים ברמת הגולן , שראשיתה עוד בשלהי התקופה הביזאנטית . מ 73 ו אתרים בתקופה הביזאנטית נמצאה עדות לקיומם של 12 ישובים בלבד בתקופה הערבית . נראה שהדבר נבע מסיבות כלכליות ובעיקר ממלחמות וחדירת הבדואים , ומחי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל