הגולן והקרב על גמלא

מרדכי גיחון לא פחות מחמישים פעם חצו צבאות זרים את הגולן , ששימש כשערה הצפוני מזרחי של ארץ ישראל . הגליל הסמוך לגולן , הושפע מן ההתרחשויות בגולן ולא אחת התייחסו לשני האזורים מבחינה צבאית , כאל זירה אחת , כך בזמן המרד הגדול נחשבו הגליל והגולן כאזור צבאי אחד . מתאוריו של יוסף בן מתתיהו , מפקד הגליל במרד , אנו למדים כי האזור שבשליטתו כלל גם את אותם החבלים בגולן שמרדו ברומאים ו גמלא , סוגני וסלבקיה , ושלוש הערים הללו בוצרו על ידו או בסיועו . בנוסף לכך התמרדה האוכלוסיה היהודית גם בבשן ובפתחת אדרעי — המיצר האיסטרטגי החיוני שבין הירמוך לחורן , שקישר גם בין הבשן והגלעד ( מלח' ד , . ( 7 לאחר המסע להכנעת המתקוממים בגליל , נחפז אספסינוס לעלות על גמלא , שהיתה כבר נתונה במצור בן שבעה חודשים על ידי אגריפס השני . יוסף בן מתתיהו מציין , שההתקפה נערכה בעת שהיהודים שלטו עדיין בהר תבור ובגוש חלב , שהיו בעלות חשיבות איסטרטגית ראשונה במעלה ואיימו על עורקי התעבורה החיוניים של הרומאים בצפון הארץ . אספסינוס העריך אל נכון את הסכנה שבשליטת היהודים בגולן שהיווה איום על הקשר בין אגן דמשק לגליל . כל עוד לא נחסמו מב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל