בית מידות (משוחזר) מהתקופה הביזאנטית, שנמצא בגולן ‭?n)‬ כנף)