הגול ן ראתריו בשלהי התקופה הרומית ובתקופה הביזאנטית