למעלה ו דולמן בגולן עם אבני גג, המונחות וו על גבי זו