הדולמנים בגולן

קלר אפשטין הדולמנים הרבים הפזורים על שטחים נרחבים בצפון ומרכז הגולן עוררו מאז ומתמיד את השתאות המבקרים , והם נזכרים לא אחת בספרות עולי הרגל . הם הזכירו לנוסעים את המבנים המגליתיים המצויים בארצותיהם וכונו על כן בשם המקובל באירופה — דולמן . מקור המילה בשתי מילים בשפה הברטונית העתיקה ( צרפת : ( דול = שולחן , מן = אבן . שם זה התייחס למבנה הבנוי משתי אבני גוויל ניצבות , שעליהן הונחה אבן שלישית אופקית , בדומה לשולחן אבן גדול . דולמן טריליתון מסוג זה הינו הטיפוס הפשוט ביותר , אך הוא אינו שכיח בגולן ( קיימים שני ריכוזי טריליתונים בגולן , אחד מהם באזור גבעת בזק , בדרך לגמלא . ( ריכוזי הדולמנים באזורנו נמצאים ברמה המשתרעת לאורך בקע הירדן ממזרח . בגלעד , בבשן ובגולן , וכן במספר אתרים בגליל ובדרום לבנון . רולמנים ומבנים מגליתיים דומים ידועים גם בצפון אפריקה , בדרום רוסיה ( בקווקאז ) ובארצות רבות באירופה , בייחוד במערבה ( אין להם קשר ישיר לדולמנים המצויים באזורנו . ( מספר הדולמנים בגולן נאמד במאות רבות ואפילו באלפים . עד עתה לא נערכה ספירה מדויקת ומדי שנה בשנה מתגלים דולמנים נוספים . בדולמנים רבים ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל