כלים כלקוליתיים שנתגלו בגולן. למעלה; כלי צור. באמצע י "פסלי עמוד" מבזלת. הפסלים,שהם ייחודיים לגולן, מסתיימים בקערה למנחות. למטה: כלי אגירה (פיטסים‭,(‬ עם עיטורי גדילים (משמאל) וקרניים (מימין‭.(‬