בית כלקוליתי ‭6x15)‬ ‭('מ‬ בגולן (רסם ח ירכוש‭.(‬ בקצה המרוחק -קיר לשון‭,"‬היהיר שני מרחבים שנפתחים ממערב. שים לב לאצטבות לרגלי קירות האורך, לכניסה מצד דרום (שמאל) ולאבן גדולה מימין, ששימשה אולי כשולחן עבודה. מלפנים: אבני קיר רוחב משותף לבית סמוך, שטרם נחפר.