תכנית אופיינית של ישוב כל ק וליתי שנתגלה במרכז הגולן (עין אל חרירי‭.(‬ הכפר בנוי מטור בתי רוחב מקבילים (המבנים העגולים מציינים טומולי ובתוכם דולמן‭.(‬