אתרים פרהיסטוריים בצפון רמת הגולן

נעמה גורן ענבר המחקר הפרהיסטורי בגולן מתמקד בשחזור דפוסי התנהגותם של התושבים הקדומים , והסביבה שבה פעלו חבורות הציידים ולוקטי המזון . צפון רמת הגולן הינו חבל ארץ ייחודי שעוצב על ידי פעילות וולקנית : לפנינו רמה הבנויה מקילוחי בזלת המשופעת בחרוטים געשיים . בשנים האחרונות נערך לימוד מקיף של המבנה המורפוסטרטיגרפי והגיאולוגי של מרכז וצפון רמת הגולן ( מור , 1973 , . ( 1981 לאחרונה התוסף גם מידע רב הנוגע לתארוך מוחלט של הבזלות בשיטת אשלגן / ארגון ( מור , 985 ו . ( הנתונים הגיאולוגיים הינם תנאי הכרחי למחקר פרהיסטורי מהימן . סקר פרהיסטורי אינטנסיבי שנערך בצפון רמת הגולן בידי ד . בן עמי , וחפירות שנערכו בשני אתרים פרהיסטורים : בריכת רם ( Goren-lnbar , 1985 ) ובקעת קוניטרה Goren ) , ( -inbar , 1986 מהווים את הבסיס למידע שברשותנו . ראשית הופעת האדם בצפון רמת הגולן האתר הפליסטוקני הקדום ביותר ברמת הגולן הוא בריכת רם . כלי הצור המסותתים שנחפרו באתר משתייכים למכלול התעשייתי האשלי . האופק הארכיאולוגי נושא הכלים נמצא קבור בין שני ק ילוחי בזלת . הקילוח התחתון — בזלת כרמים — הוא מלפני כ 800 , 000 שנה . ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל