"בשן" — על שום מה?

יהודה זיו השם "בשן" נזכר 59 * opnn פעמים . רוב האיזכורים מתייחסים לבשן כאל חבל ארץ גיאוגרפי — אם כ"ארץ הבשן" ואם כממלכת "עוג מלך הבשן , " ולעתים הוא מכונה גם " ארץ רפאים . " יערות הבשן נזכרים גם הם חמש פעמים ( יערות "אלוני הבשן , ( " ואילו "בני בשן ועתודים , " נזכרים עוד שש פעמים . כידוע , כולל הבשן שבמקרא שלושה חבלי ארץ משניים — רמת הגול ן במערב , מישור הבשן בתווך והר חורן ( המוכר בכנוי "הר הדרוזים ( " במזרח . הר חורן מתנשא לגובה 1 , 800 מ' והוא הגבוה שבהרי ארץ ישראל . נראה , לפיכך , שספר תהילים מתייחס אליו בפסוק " הר אלקים הר בשן , הר גבנונים הר בשן" ( שם סח , טז . ( הר חורן , הוא "הר הדרוזים , " נוצר כידוע מהתגבבות רבת עוצמה של שפכי לבה , שהפכו לבזלת , ועליהם קיימים הרי געש רבים . מתאים לו מאד , על כן , כינוי זה שבתהילים — "הר גבנונים . " כזכור , נאמר באותו מזמור גם '' מבשן אשיב , אשיב ממצולות ים" ( שם , כג . ( לכאורה , אפשר להבין צרוף זה על נקלה ? אם אמרנו , שהר החורן הוא הגבוה שבארץ ישראל , הרי כאן הכוונה , אולי , "ממרומי הבשן עד מצולות ים" — מן המקום הרם ביותר , עד מעמקיהן של תהו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל