שמורות הטבע בגולן חרמון חתך מאזור טרגקנטי לים־תיכוני. מושלג בחורף. יער אורם יער מפותח של אלון מצוי ואלון תולע. צומח ייחודי. הר חרמונית הר געשי, צומח ייחודי. בריכת בדאון בריכה עונתית, דו־חיים. הר אביטל הר געשי, צומח ייחודי. עינות עורבים מעיינות, צומח וחי ביצתיים. נחל עורבים תופעות גיאולוגיות ייחודיות, בתי־ גידול של נחל ומצוקים. נחל חמדל נחל איתן. בתי־גידול של נחל ומצוקים. עין תיגה מעיינות, צומח יייחודי, אירוס ענף. נחל שוח נחל איתן, בתי־גידול של נחל ומצוקים. רכס בשנית שרשרת הרים געשיים, יער מגוון,