לועו הפרוץ של הר הגעש אביטל (ובו מטע התפוחים של קיבוץ מרום גולן)