עצי אלון מצוי ואלון הסלע, שנשתמרו הודות לסמיכותם לבית הקברות הקדום (ליד מנצורה, על מורדות הר בנטל)