הצומח בגולן

אבינועם דנין הקדמה ייחודו של הצומח בגולן בהשוואה לגליל וצפון הארץ קשור לתנאי הסביבה המיוחדים : הגולן בנוי ברובו מסלעי בזלת וקרקעותיו שונות על כן מאלו של סלעי הגיר . חלק ניכר מחומר האב בשני האזורים הוא אבק מדבריות השוקע באופן קבוע בנוף ועובר שטיפה ותוספת מינרלים . קצב חלחול המים בסלעי הבזלת שונה מזה שבסלעי גיר . קרקעות הבזלת מתעשרות בזרחן המצוי בכמות רבה יחסית בסלעי הבזלת , שאינה מצויה כמעט בקרקעות הטרה רוסה שעל גבי סלעי הגיר . מאחר שהזרחן הוא יסוד חשוב המגביר את התפתחותם של צמחים חד שנתיים ( רבינוביץ , ( 1981 מושפע מכך כלל נוף הצומח בגולן . הצמחים העשבוניים , המתייבשים בקיץ , מגבירים את סכנת השריפות הפוגעות בנבטי עצים . יעילותם הגבוהה של הצמחים החד שנתיים בניצול משאבי המים שבקרקע מקטינה את סיכויי התבססותם של עצים . הבזלת שכיסתה את הגולן פרצה בתקופות שונות . במקומות בהם הצטברה אדמה חרסיתית , הופכות שכבות החרסית הכלואה לאקוויפרים ( שכבות נושאות מים , ( ורבים על כן המעיינות הנובעים בגולן . בשטחים בהם עבר זמן מועט מאז שהמקום כוסה בבזלת , כסות הקרקע דקה והאדמה טרשית . השטחים הסלעיים מתאימים...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל