מאגר מים מלאכותי בקוניטרה — אחד מני רבים שהוקם בגולן בשנים האחרונות,כדי לפתור את בעיית המים