הגולן — היבטים גיאוגרפיים

משה ענבר רמת הגולן מהווה יחידה גיאוגרפית אחידה וברורה . הגולן תחום ממערב על ידי קו העמק של בקע הירדן r בצפון תוחם אותו נחל סער והגוש האנטיקלינלי של החרמון / בדרום הקניון של נהר הירמוך , ואילו במזרח הגבול איננו חד משמעי , אך מקובל לקבוע אותו לאורך הנחלים רוקד ועלן . שטח הגולן כולל החרמון , הוא 1 , 158 קמ"ר , שטח הגולן בלבד הוא כ 1 , 050 קמ"ר — קצת פחות מהגליל התחתון 1 , 200 — קמ"ר , או כעשירית משטח הנגב . הגולן הלנו רמה בזלתית מצומצמת בשטחה , הדומה באופייה הגיאולוגי והמורפולוגי לרמות בזלתיות נרחבות אחרות בעולם , כמו רמת קולומביה במערב vrn . tr ורמת דקאן בהודו . האזור הוא בעל הפרש הגבהים הטופוגרפי הגדול ביותר בארץ.- מגובה של יותר מ 2 , 200 מ' במצפה שלגים בחרמון עד 210 מ' בימת הכנרת — הפרש הגבהים מגיע לכ 2 , 400 מ' במרחק של כ 50 ק"מ בלבד ( בקו אוויר . ( הפרש טופוגרפי זה יוצר קיטוב אקלימי — מהאקלים הסובאלפיני בצפון הגולן ועד לסובטרופי בדרומו . ניתן אפוא למצוא בגולן מגוון אקלימי של כמחצית כדור הארץ , שכן הוא כולל כמעט את כל האקלימים הקיימים באזורים המיושבים בתבל . בגולן שני אזורים אקלימ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל