משקוף של בית־כנסת קרום ששולב באחד מבתי הכפר בגול ן (באל על)