תשבץ ארץ ישראל מס' 11

. r * 3 r- ^ מאוזן : . 1 יישוב קדום ליד קיבוץ להב . 6 שכונה בירושלים שהוקמה ב 1926 . 12 שרף מאובן . 13 ממכות מצרים . 15 פטריית מאכל . 17 מגדולי החוקרים של מטבעות ארץ ישראל . 20 חופר תעלת סואץ . 22 מין אקדח . 23 מאמן כדורגל שכשל לאחרונה . 24 סופר גרמני ידוע . 25 מבניו של אדם . 26 מקום ( בעיקר היסטוריארכיאולוגי ) . 28 מנשא לציוד  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל