האם תוכל לזהות?

באיזה שער מדובר והיכן ? באיזה תקופה צולם השער ומה עבר עליו מאז ? 3 פרסי םפרים יוגרלו בין המזהים נכונה . יהודים ששירתו בצבאו של הגנרל הפולני אנדרס במלה"ע ה 2 נכנסים לעיר העתיקה דרך שער ציון ( א ) ואח"כ נושאים תפילה בבית כנסת החורבה ( ב . ( קיץ 1942 ( על יהודים בצבא אנדרס תבוא סקירה נפרדת . ( פתרו נכונה וזכו בפרסים : פרס ראשון : רענן רשף , קריית אונו . זוכים נוספים : אבגני אוזורוב , מודיעין ; ראובן גפני , מצפה דני . פרם ראשון : נתנאל כהן םטבעון , שהביא את ההסבר המלא רהמרויק בלותר לשתי החטובות ואנר מביאים את דבריו כלשונם :  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל