בעקבות מאמרים

/ * n " 1 ym D ^ ^ nn 7 y אויה יצחקי במאמרו של דורון אורן ימבצע קדם' נפלו לדעתי מספר אי דיוקים -.דוד שאלתיאל היה חסיד מובהק של שיטת הפריצה הישירה לעיר העתיקה בניגוד לקציני המטה שלו , שתמכו בגישה עקיפה . הוויכוח החל כבר באמצע מאי , 1948 כאשר שאלתיאל החליט על פריצה לעיר העתיקה בליל 7 18-ו במאי באזור שער יפו ומגדל דוד , בניגוד לדעת קציניו , שתמכו בהצעת מפקדי חטיבת הפלמ"ח - הראל ( יצחק רבין , יוסף טבנקין ועוזי נרקיס ) לכבוש קודם את שיח' ג'ראח , מהי און רוקפלר ומוצררה . ביולי חזר שאלתיאל לתכניתו הישנה . מבצע 'קדם' לא היה החלטה של הרגע האחרון לפני תום קרבות 'עשרת הימים . ' שאלתיאל תכנן ביסו דיות ובקפידה את כיבוש העיר העתיקה בהבקעה ישירה תוך שמירת המקומות הקדושים . הוא הקים צוות - בראשותו של ד"ר דוד עמירן , שנערך להתמקם במבנה הדואר האוסטרי סמוך לשער יפו . הוא אף שמר במרתפו שני כבשים לזבח הודיה על הר הבית לאחר הכיבוש והנצחון ... דורון אורן כותב ש"התכנית שהוצעה לא זכתה לאהדה רבה של מפקדי המחוז . " הדברים היו חמורים בהרבה . קציני המטה של שאלתיאל ביצעו מהלך חתרני נגד מפקדם כדי לבטל את התכנית . ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל