סקירת ספרים חדשים

"לי " ילי דורון בר ומלאו AN הארך : nqrcn nrrn 10 גתקופה הרומית urr c ובתקופה 640 1 35 : 'rcu'ri 2 לקה 'נ 204 עמי . יד יצחק בן צבי ירושלים , מכון שכטר למדעי היהדות . מחקר ארץ ישראל בתקופה הנידונה עסק בתיאור העיר ותרבותה . בשנים האחרונות נחקרו גם האזורים הכפריים של ארץ ישראל , שבהם התרכזה רוב האוכלוסייה . הספר מתמקד באזורים אלו ובוחן את התמורות שחלו בהם . הוא עושה שימוש במידע שהועלה בחפירות ובסקרים ארכאולוגיים רבים , שאפשר לבחון בצורה ביקורתית את הקשר בין השגשוג ההתיישבותי והתקד שותה של ארץ ישראל במסורת הנוצרית . מסתבר שדווקא בשלהי התקופה הרומית , עד למאה הרביעית , ידע היישוב שגשוג והתרחבות וכי למרות התנאים הגאוגרפיים המגבילים בתקופה זו היה שטחה של ארץ ישראל מיושב ומעובד בהיקף חסר תקדים . היו בה זה לצד זה שטחים 'טבעיים' ואזורים מיושבים ומעובדים שכבשו תושבי הארץ , כמו ערים , עיירות , כפרים , אחוזות ובתי חווה וביניהם שדות מעובדים . השפעת הנצרות על שגשוג אזורי הכפר הייתה משנית והכנסיות הרבות שנבנו בתקופה זו הן התוצאה של הפריחה היישובית והכלכלית . הספר , הכולל חידושים רבים , מוגש בלשון בהיר...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל