‭.1‬ האנדרטה במבט מדררם מזרח ‭.2‬ האנדרטה במבט מצפון מזרח ‭.3‬ בקתת מגורים באתיופיה ‭.4‬ קברי הנספים במדבריות סודן למטה י כפר אופייני באתיופיה