ירושלים, כפר השילוח. הר הזיתים ואוגוסטה ויקטוריה ברקע