ארץ נולדת צילומי צבע נדירים של ישראל, 1950

עי ^ ם : שמעון קסקוף התמונות המובאות בזאת צולמו בידי היהודי האמריקאי שמעון קטקוף בשנת . 1950 הן נמנות עם תמונות הצבע האיכותיות הראשונות שצולמו בארץ מנקודת ראות יהודית ציונית . הוא גם היה הצלם הראשון שצילם את מדינת ישראל מדן ועד אילת במאות צילומים . ( סקירה מפורטת על עבודותיו הובאו ב'אריאל' , 182 וכן . ( 184-183  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל