אנדרטת הנצחה לבוגרי כפר גלים: נער ונערה נושאים שיבולים. גרשון קניספל, 1970